Před vzletem

„První a nejdůležitější krok, před úspěšným domluvením zakázky, je dohoda mezi naším kvalifikovaným pilotem Františkem a klientem. V rámci legislativy ČR je komerční létání bez povolení k provozování leteckých prací zakázáno a je trestáno vysokými pokutami. To samé platí i při nedodržování leteckých předpisů a zákonů.“

  1. Místo a čas letu A – při létání nad vaším soukromým pozemkem, při létání nad veřejným prostranstvím bez volně pohybujících se osob či zvířat, mimo hustě obydlenou zónu není problém domluvit se na akci 1-3 dny dopředu.
  2. Místo a čas letu B – při létání nad cizími pozemky a stavbami, ve městě (hustě obydlené zóně), nad komunikacemi, okolo lidí apod. je potřeba kontaktovat našeho pilota nejlépe 2 týdny, nejméně však týden dopředu, kvůli vyřízení dodatečných povolení na úřadu pro civilní letectví.
  3. Letové podmínky – musíme vědět hrubý scénář akce. Spolu doladíme detaily a vymyslíme nejlepší možnou variantu. Důležité faktory: počasí a povětrnostní podmínky, výšky a vzdálenosti záběrů, zmapovaní přilehlého okolí, uvědomění všech zúčastněných osob s jejich písemným souhlasem, popřípadě zábor pozemních komunikací apod.
  4. Vzletová a přistávací plocha – pro vzlet i přistání je potřeba písemný souhlas majitele pozemku, pro vzlet i přistání našemu pilotovi stačí otevřená plocha cca 3 x 3 metry.

Doplňující informace o našich službách a aktivitách naleznete v sekci SLUŽBY.

„V rámci profesionálního přístupu k práci a maximálních bezpečnostních opatření je potřeba držet se těchto 4 základních bodů. Zbytek klient konzultuje osobně s naším milým pilotem Františkem včetně předběžné kalkulace ceny.“